Home » assortment » Lelie » Adelante

Onings Holland

Flowerbulbs

Adelante

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

OT Hybriden

Nhà lai tạo giống

Marklily C.V.

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 130 cm 98 Ngày
18/20 140 cm 95 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu