Home » assortment » Lelie » Airstream

Onings Holland

Flowerbulbs

Airstream

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

OT Hybriden

Nhà lai tạo giống

Gebr. Vletter en Den Haan

Không còn được sản xuất
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 110 cm 103 Ngày
18/20 115 cm 101 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 145 cm 105 Ngày
18/20 150 cm 105 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu