Home » assortment » Lelie » Amarossi

Onings Holland

Flowerbulbs

Amarossi

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

OT Hybriden

Nhà lai tạo giống

World Breeding B.V.

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 120 cm 102 Ngày
16/18 125 cm 102 Ngày
18/20 130 cm 102 Ngày
20/22 140 cm 102 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 115 cm 105 Ngày
16/18 120 cm 107 Ngày
18/20 120 cm 107 Ngày
20/22 135 cm 105 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 110 cm 104 Ngày
16/18 120 cm 104 Ngày
18/20 125 cm 104 Ngày
20/22 130 cm 104 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 120 cm 102 Ngày
16/18 130 cm 102 Ngày
18/20 140 cm 102 Ngày
20/22 155 cm 102 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu