Home » assortment » Tulp » Apricot Beauty

Onings Holland

Flowerbulbs

Apricot Beauty

Loài

Enkel vroeg

Chiều dài

middel

Thời kỳ ra hoa

middel

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu