Home » assortment » Tulp » Apricot Delight

Onings Holland

Flowerbulbs

Apricot Delight

Loài

Triumph

Chiều dài

middel

Thời kỳ ra hoa

laat

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu