Home » assortment » Lelie » Balzana

Onings Holland

Flowerbulbs

Balzana

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

No acreage data available

Loài

Oriental

Nhà lai tạo giống

World Breeding B.V.

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu