Home » assortment » Lelie » Bandolero

Onings Holland

Flowerbulbs

Bandolero

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

LA Hybriden

Nhà lai tạo giống

World Breeding B.V.

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 125 cm 73 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu