Home » assortment » Lelie » Bariton

Onings Holland

Flowerbulbs

Bariton

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Aziaat

Nhà lai tạo giống

Sande B.V.

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
10/12 115 cm 71 Ngày
12/14 115 cm 69 Ngày
14/16 115 cm 69 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
10/12 120 cm 70 Ngày
12/14 120 cm 70 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu