Home » assortment » Lelie » Be Mine

Onings Holland

Flowerbulbs

Be Mine

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

OT Hybriden

Nhà lai tạo giống

World Breeding B.V.

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 130 cm 108 Ngày
18/20 130 cm 108 Ngày
20/22 130 cm 108 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
18/20 120 cm 104 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu