Home » assortment » Lelie » Beautytrend

Onings Holland

Flowerbulbs

Beautytrend

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Oriental

Nhà lai tạo giống

Q.J. Vink en Zn. BV

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 110 cm 137 Ngày
16/18 115 cm 137 Ngày
18/20 120 cm 137 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 100 cm 135 Ngày
16/18 110 cm 135 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 80 cm 138 Ngày
16/18 90 cm 138 Ngày
18/20 100 cm 136 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 80 cm 133 Ngày
14/16 90 cm 133 Ngày
16/18 100 cm 133 Ngày
18/20 110 cm 135 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu