Home » assortment » Lelie » Big Brother

Onings Holland

Flowerbulbs

Big Brother

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

OT Hybriden

Nhà lai tạo giống

Bischoff Tulleken Lelies B.V.

Không còn được sản xuất
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 140 cm 108 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu