Home » assortment » Tulp » Big Chief

Onings Holland

Flowerbulbs

Big Chief

Loài

Darwin hybride

Chiều dài

Thời kỳ ra hoa

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

No acreage data available

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ