Home » assortment » Lelie » Carpino

Onings Holland

Flowerbulbs

Carpino

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Longiflorum

Nhà lai tạo giống

Gebr. Vletter en Den Haan

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
10/12 155 cm 114 Ngày
12/14 165 cm 114 Ngày
14/16 175 cm 114 Ngày
16/18 180 cm 114 Ngày
18/20 185 cm 114 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 185 cm 128 Ngày
14/16 185 cm 127 Ngày
16/18 190 cm 126 Ngày
18/20 205 cm 124 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 200 cm 124 Ngày
16/18 200 cm 124 Ngày
18/20 200 cm 124 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 170 cm 116 Ngày
16/18 170 cm 116 Ngày
18/20 180 cm 116 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu