Home » assortment » Lelie » Cassini

Onings Holland

Flowerbulbs

Cassini

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Oriental

Nhà lai tạo giống

Gebr. Vletter en Den Haan

Không còn được sản xuất
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 120 cm 129 Ngày
18/20 125 cm 131 Ngày
20/22 130 cm 131 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 135 cm 134 Ngày
18/20 140 cm 134 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 115 cm 123 Ngày
16/18 125 cm 123 Ngày
18/20 130 cm 123 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu