Home » assortment » Lelie » Catemaco

Onings Holland

Flowerbulbs

Catemaco

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Oriental

Nhà lai tạo giống

Gebr. Vletter en Den Haan

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 105 cm 125 Ngày
14/16 135 cm 125 Ngày
16/18 150 cm 125 Ngày
18/20 155 cm 125 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 125 cm 125 Ngày
16/18 140 cm 126 Ngày
18/20 145 cm 124 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 115 cm 115 Ngày
16/18 130 cm 118 Ngày
18/20 130 cm 118 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 130 cm 117 Ngày
16/18 150 cm 117 Ngày
18/20 160 cm 117 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 125 cm 114 Ngày
16/18 140 cm 114 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu