Home » assortment » Tulp » China Town

Onings Holland

Flowerbulbs

China Town

Loài

Viridiflora

Chiều dài

kort

Thời kỳ ra hoa

laat

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ