Home » assortment » Tulp » Concorde

Onings Holland

Flowerbulbs

Concorde

Loài

Dubbel vroeg

Chiều dài

middel

Thời kỳ ra hoa

vroeg

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

No acreage data available

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ