Home » assortment » Tulp » Crispy Gold

Onings Holland

Flowerbulbs

Crispy Gold

Loài

Gefranjerd

Chiều dài

middel

Thời kỳ ra hoa

middel

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ