Home » assortment » Lelie » Dante

Onings Holland

Flowerbulbs

Dante

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Pot Oriental

Nhà lai tạo giống

Gebr. Vletter en Den Haan

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 75 cm 127 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu