Home » assortment » Tulp » Doll’S Minuet

Onings Holland

Flowerbulbs

Doll’S Minuet

Loài

Viridiflora

Chiều dài

middel

Thời kỳ ra hoa

middel

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ