Home » assortment » Lelie » Embassy

Onings Holland

Flowerbulbs

Embassy

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

LA Hybriden

Nhà lai tạo giống

Marklily C.V.

Không còn được sản xuất
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 125 cm 73 Ngày
14/16 135 cm 74 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 120 cm 73 Ngày
16/18 130 cm 73 Ngày
18/20 140 cm 73 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 135 cm 71 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu