Home » assortment » Lelie » Fedora

Onings Holland

Flowerbulbs

Fedora

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

OT Hybriden

Nhà lai tạo giống

Mak Breeding B.V.

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 150 cm 104 Ngày
18/20 160 cm 106 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu