Home » assortment » Lelie » Fermo

Onings Holland

Flowerbulbs

Fermo

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Oriental

Nhà lai tạo giống

World Breeding B.V.

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
18/20 120 cm 117 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu