Home » assortment » Lelie » Festive Joy

Onings Holland

Flowerbulbs

Festive Joy

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Pot Aziaat

Nhà lai tạo giống

G.A. Verdegaal BV

Không còn được sản xuất
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
10/12 35 cm 57 Ngày
12/14 35 cm 57 Ngày
14/16 35 cm 57 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
10/12 50 cm 61 Ngày
12/14 50 cm 61 Ngày
14/16 50 cm 61 Ngày
16/18 40 cm 61 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 45 cm 57 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu