Home » assortment » Tulp » Friendship 1998

Onings Holland

Flowerbulbs

Friendship 1998

Loài

Triumph

Chiều dài

lang

Thời kỳ ra hoa

middel

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ