Home » assortment » Tulp » Golden Prins Claus

Onings Holland

Flowerbulbs

Golden Prins Claus

Loài

Triumph

Chiều dài

middel

Thời kỳ ra hoa

middel

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ