Home » assortment » Tulp » Green Wave

Onings Holland

Flowerbulbs

Green Wave

Loài

Parkiet

Chiều dài

middel

Thời kỳ ra hoa

laat

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ