Home » assortment » Lelie » Jagerbomb

Onings Holland

Flowerbulbs

Jagerbomb

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

OT Hybriden

Nhà lai tạo giống

Mak Breeding B.V.

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
22/24 155 cm 101 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu