Home » assortment » Tulp » Limousine

Onings Holland

Flowerbulbs

Limousine

Loài

Dubbel vroeg

Chiều dài

kort

Thời kỳ ra hoa

vroeg

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu