Home » assortment » Lelie » Maple

Onings Holland

Flowerbulbs

Maple

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

TA Hybriden

Nhà lai tạo giống

Mak Breeding B.V.

Không còn được sản xuất
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
10/12 140 cm 83 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu