Home » assortment » Tulp » Merlot

Onings Holland

Flowerbulbs

Merlot

Loài

Leliebloemig

Chiều dài

lang

Thời kỳ ra hoa

middel

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ