Home » assortment » Lelie » Metropolitan

Onings Holland

Flowerbulbs

Metropolitan

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Oriental

Nhà lai tạo giống

Mak Breeding B.V.

Không còn được sản xuất
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 115 cm 119 Ngày
14/16 120 cm 124 Ngày
16/18 135 cm 124 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 130 cm 129 Ngày
18/20 135 cm 126 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu