Home » assortment » Tulp » Pako

Onings Holland

Flowerbulbs

Pako

Loài

Triumph

Chiều dài

kort

Thời kỳ ra hoa

middel

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ