Home » assortment » Tulp » Parade Design

Onings Holland

Flowerbulbs

Parade Design

Loài

Darwin hybride

Chiều dài

lang

Thời kỳ ra hoa

middel

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ