Home » assortment » Tulp » Praestans Fuselier

Onings Holland

Flowerbulbs

Praestans Fuselier

Loài

Species

Chiều dài

kort

Thời kỳ ra hoa

vroeg

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

No acreage data available

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ