Home » assortment » Tulp » Purple Dance

Onings Holland

Flowerbulbs

Purple Dance

Loài

Viridiflora

Chiều dài

Thời kỳ ra hoa

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

No acreage data available

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ