Home » assortment » Tulp » Queen Of Marvel

Onings Holland

Flowerbulbs

Queen Of Marvel

Loài

Dubbel vroeg

Chiều dài

kort

Thời kỳ ra hoa

middel

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu