Home » assortment » Tulp » Red Dress

Onings Holland

Flowerbulbs

Red Dress

Loài

Coronet

Chiều dài

Thời kỳ ra hoa

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

No acreage data available

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ