Home » assortment » Lelie » Salmon Star

Onings Holland

Flowerbulbs

Salmon Star

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Pot Oriental

Nhà lai tạo giống

J. en N. Knol

Không còn được sản xuất
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 90 cm 132 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 75 cm 133 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 85 cm 133 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 85 cm 126 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu