Home » assortment » Tulp » Sky High Scarlet

Onings Holland

Flowerbulbs

Sky High Scarlet

Loài

Enkel laat

Chiều dài

lang

Thời kỳ ra hoa

middel

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ