Home » assortment » Tulp » Spring Surprise

Onings Holland

Flowerbulbs

Spring Surprise

Loài

Triumph

Chiều dài

middel

Thời kỳ ra hoa

middel

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

No acreage data available

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ