Home » assortment » Tulp » The First

Onings Holland

Flowerbulbs

The First

Loài

Kaufmania

Chiều dài

kort

Thời kỳ ra hoa

vroeg

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ