Home » assortment » Lelie » Tinos

Onings Holland

Flowerbulbs

Tinos

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Aziaat

Nhà lai tạo giống

Gebr. Vletter en Den Haan

Không còn được sản xuất
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 120 cm 70 Ngày
14/16 120 cm 70 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 125 cm 73 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu