Home » assortment » Lelie » Triumphator

Onings Holland

Flowerbulbs

Triumphator

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Longiflorum

Nhà lai tạo giống

Van Zanten Flowerbulbs B.V.

Không còn được sản xuất
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
10/12 110 cm 104 Ngày
14/16 140 cm 102 Ngày
16/18 155 cm 105 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 110 cm 99 Ngày
16/18 120 cm 99 Ngày
18/20 99 cm 99 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 85 cm 88 Ngày
14/16 90 cm 88 Ngày
16/18 105 cm 88 Ngày
18/20 110 cm 88 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu