Home » assortment » Tulp » Violet Beauty

Onings Holland

Flowerbulbs

Violet Beauty

Loài

Enkel laat

Chiều dài

middel

Thời kỳ ra hoa

middel

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ