Vào Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022, Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam (NVHBP) và Công ty thành viên Onings Holland Flowerbulbs đã vinh dự được đón tiếp Ông Lê Minh Hoan – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (MARD),...

read more