Home » assortment » Lelie » Altarus

Onings Holland

Flowerbulbs

Altarus

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

OT Hybriden

Nhà lai tạo giống

Marklily C.V.

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
18/20 130 cm 101 Ngày
20/22 140 cm 100 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 130 cm 99 Ngày
16/18 140 cm 98 Ngày
18/20 155 cm 97 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 125 cm 105 Ngày
16/18 140 cm 103 Ngày
18/20 155 cm 105 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 120 cm 98 Ngày
16/18 125 cm 102 Ngày
18/20 135 cm 102 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu