Home » assortment » Lelie » Altesino

Onings Holland

Flowerbulbs

Altesino

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

OT Hybriden

Nhà lai tạo giống

Altesino

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
16/18 135 cm 87 Ngày
18/20 140 cm 89 Ngày
20/22 150 cm 89 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu