Home » assortment » Lelie » Armandale

Onings Holland

Flowerbulbs

Armandale

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

LA Hybriden

Nhà lai tạo giống

Royal van Zanten

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 150 cm 83 Ngày
16/18 140 cm 83 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 120 cm 77 Ngày
14/16 125 cm 77 Ngày
16/18 130 cm 76 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 120 cm 77 Ngày
14/16 120 cm 77 Ngày
16/18 130 cm 77 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu