Home » assortment » Lelie » Arosa

Onings Holland

Flowerbulbs

Arosa

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Loài

Oriental

Nhà lai tạo giống

Arosa

SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
12/14 100 cm 121 Ngày
14/16 100 cm 120 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 100 cm 116 Ngày
16/18 105 cm 118 Ngày
18/20 110 cm 118 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789
SizeChiều cao Thời gian sinh trưởng
14/16 110 cm 114 Ngày
16/18 115 cm 114 Ngày


Buds per size
9/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20
20/22
22/24
123456789

Phân khúc

Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu